Đăng ký bản tin
Đăng ký nhận bản tin
Giỏ hàng

tau-ha-noi-hai-phong

Tàu nhanh LP7 là tàu chạy trên tuyến tàu Hà nội Hải phòng. Tàu nhanh LP7 phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại tuyến Hà Nội Hải Phòng. Tàu nhanh HP3  ngày thường xuất phát tại ga Long Biên (Riêng Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ, Tết chạy tại ga Hà Nội)

​Tàu nhanh LP5 là tàu chạy trên tuyến tàu Hà nội Hải phòng. Tàu nhanh LP5 phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại tuyến Hà Nội Hải Phòng. Tàu nhanh LP5  ngày thường xuất phát tại ga Long Biên (Riêng Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ, Tết chạy tại ga Hà Nội)

​Tàu nhanh HP3 là tàu chạy trên tuyến tàu Hà Nội Hải Phòng. Tàu nhanh HP3 phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại tuyến Hà Nội Hải Phòng. Tàu nhanh HP3  ngày thường xuất phát tại ga Long Biên (Riêng Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ, Tết chạy tại ga Hà Nội)

​Tàu nhanh HP1 là tàu chạy trên tuyến tàu Hà nội Hải phòng. Tàu nhanh HP1 phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại tuyến Hà Nội Hải Phòng. Tàu nhanh HP1 hàng ngày xuất phát tại ga Hà Nội

Tàu nhanh LP3 là tàu chạy trên tuyến tàu Hà nội Hải phòng. Tàu nhanh LP3 phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại tuyến Hà Nội Hải Phòng. Tàu nhanh LP3 hàng ngày xuất phát tại ga Long Biên

Ngày đến
^
0971.576.555
x
Pop-up
...