Đăng ký bản tin
Đăng ký nhận bản tin
Giỏ hàng

Điều kiện sử dụng, điều khoản chung cho quý khách

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty TNHH Vietnam Tourist, khi truy cập website này quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Do vậy đề nghị quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp.

dieu-khoan-su-dung.png
 Điều khoản sử dụng
 


1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

 • Khi sử dụng Website Thương mại Điện tử của Công ty TNHH Vietnam Tourist (sau đây gọi tắt là“Website”), Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”.
 • Công ty TNHH Vietnam Tourist có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.


2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về Công ty TNHH Vietnam Tourist, về dịch vụ vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa, dịch vụ khách sạn, cũng như các dịch vụ khác do đối tác của Công ty TNHH Vietnam Tourist về du lịch, lữ hành, ... cung cấp (sau đây được gọi chung là “Nhà Cung Cấp”).


3. Chính sách bảo mật thông tin

Xem trong phần “Chính sách bảo mật


4. Liên kết đến Website khác

 • Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Công ty TNHH Vietnam Tourist không tiến hành thẩm định hay  xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. Công ty TNHH Vietnam Tourist từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.
 • Công ty TNHH Vietnam Tourist không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website.


5 . Miễn trừ trách nhiệm

 • Thông tin hiển thị tại website này không bị kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào từ phía Công ty TNHH Vietnam Tourist hay nhà cung cấp khác, chính thức hay hàm ý, bao gồm nhưng không giớ hạn về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã chọn.
 • Công ty TNHH Vietnam Tourist và các nhà cung cấp khác cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tinhschinhs xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.
 •  Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng Công ty TNHH Vietnam Tourist, cùng với đối tác khác, viên chức,cán bộ quản lý và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh hay có liên quan đến việc:
- Sử dụng các thông tin trên website này.
- Các truy cập kết nối từ website này.
- Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khuyến mại của Công ty TNHH Vietnam Tourist.
- Công ty TNHH Vietnam Tourist hay một nhà cung cấp nào đó có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp Công ty TNHH Vietnam Tourist hay nhà cung cấp nào đó đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại.
- Các hạn chế liên quan đến đặt chỗ mô tả tại đây.
Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.


6. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Công ty TNHH Vietnam Tourist và các nhà cung cấp là đối tác kinh doanh của Công ty TNHH Vietnam Tourist. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Công ty TNHH Vietnam Tourist và đều phải tuân thủ các điều kiện sau: 
- Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; 
- Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;
- Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của Công ty TNHH Vietnam Tourist và các nhà cung cấp có liên quan mà không thể chuyển nhượng được. Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của Công ty TNHH Vietnam Tourist. Mọi hình ảnh, thương hiệu, nhãn hiệu hay biểu tượng trình  bày tại Website này được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ và các điều luật có liên quan khác và việc Quý khách sử dụng Website này không cho phép Quý khách được quyền sử dụng, nhân bản hay sở hữu.


7. Điều chỉnh và sửa đổi

Công ty TNHH Vietnam Tourist có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.


8. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.


9. Tiêu chí và điều kiện sử dụng hệ thống mua vé trực tuyến

9.1. Phạm vi áp dụng

Điều kiện dưới đây áp dụng riêng cho chức năng đặt mua sản phẩm/dịch vụ trực tuyến tại Website. Khi sử dụng chức năng đặt mua sản phẩm/dịch vụ trên website, Quý khách mặc nhiên đã chấp thuận và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn, điều khoản, điều kiện và lưu ý đăng tải trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều kiện Sử dụng nêu ở đây. Nếu Quý khách không có ý định mua sản phẩm/dịch vụ trực tuyến hay không đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào nêu trong Điều kiện Sử dụng, xin hãy DỪNG VIỆC SỬ DỤNG chức năng này.


9.2. Điều kiện sử dụng tính năng mua vé trực tuyến

 • Tính năng đặt mua sản phẩm/dịch vụ trực tuyến chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Quý khách không được phép sửa đổi, sao chép, phổ biến, dịch chuyển, hiển thị, vận hành, nhân bản, công bố, nhượng quyền, tạo các liên kết, chuyển giao hoặc tổ chức kinh doanh từ các thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ có được từ tính năng đặt mua trực tuyến.
 • Tính năng mua trực tuyến sẽ trợ giúp Quý khách tra cứu thông tin và hoàn  tất các thao tác mua sản phẩm dịch vụ một cách hợp lệ. Tuy nhiên nếu lạm dụng tính năng này, Quý khách có thể sẽ bị từ chối truy cập hoặc sử dụng. Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy định sử dụng trang Web, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của Quý khách vĩnh viễn.
 • Quý khách phải khẳng định và bảo đảm rằng quý khách đã đủ năng lực hành vi dân sự khi sử dụng chức năng mua sản phẩm/dịch vụ trực tuyến, đảm bảo việc tuân thủ Điều kiện  Sử dụng nêu ra ở đây, có đủ quyền và năng lực theo qui định của pháp luật để thực thi các hành vi liên quan đến việc sử dụng tính năng này. Quý khách chấp nhận nghĩa vụ về mặt tài chính đối với mọi hành vi sử dụng Website của chính mình hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng tên và tài khoản của quý khách. Quý khách phải tự kiểm soát việc sử dụng tính năng đặt mua trực tuyến sử dụng tài khoản do Quý khách đăng ký. Quý khách phải đảm bảo rằng mọi thông tin do Quý khách cung cấp khi sử dụng tính năng này là đúng và chính xác.


9.3. Quy định đặt mua sản phẩm/dịch vụ trực tuyến

 • Phụ thuộc vào thông tin sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website, quý khách có thể đăng ký đặt mua trực tuyến cho chính mình hoặc người, nhóm người khác.
 • Giá sản phẩm/dịch vụ trên website chỉ được áp dụng vào đúng thời điểm quý khách đăng ký đặt mua.
 • Yêu cầu đặt mua sản phẩm/dịch vụ của quý khách chỉ được đảm bảo khi quý khách đã thực hiện thanh toán thành công và nhận được xác nhận đã thanh toán từ phía Công ty Vietnam Tourist.


9.4. Quy định về các khoản phí

 • Tổng số tiền thanh toán chưa bao gồm các thuế, bảo hiểm hoặc và các phụ phí phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
 • Ngoài ra, Công ty TNHH Vietnam Tourist không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí có thể phát sinh theo chính sách của ngân hàng  phát hành thẻ.


9.4. Quy định về thanh toán

 • Khách hàng có thể chọn một trong các hình thức thanh toán mà chúng tôi hỗ trợ được đăng tải trên bài viết "Hướng dẫn thanh toán".
 • Quý khách đều có quyền thay đổi hoặc chấm dứt giao dịch trước khi thanh toán tiền cho đơn hàng đã đặt, trường hợp đã thanh toán cho đơn hàng nếu Quý khách muốn thay đổi hoặc chấm dứt giao dịch thì phải chịu mức phí theo "Quy định đổi trả" của Công ty TNHH Vietnam Tourist đã đưa ra.
 • Trong trường hợp Công ty TNHH Vietnam Tourist có thay đổi về nội dung sử dụng của sản phẩm/dịch vụ, khách hàng sẽ được thông báo qua địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại khách hàng đã đăng ký đặt mua trực tuyến trên website của Công ty TNHH Vietnam Tourist.
 • Để kiểm tra lại chi tiết các thông tin về sản phẩm/dịch vụ cũng như nội dung sử dụng, Quý khách có thể tra cứu thông tin chi tiết về đơn hàng trên website của Công ty TNHH Vietnam Tourist  hoặc vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ khách hàng theo hotline 0947.701.989 để được giải đáp.


9.5. Nghiêm cấm sử dụng

 • Quý khách không được phép sử dụng tính năng đặt mua trực tuyến để đặt mua trái phép, SPAM với các thông tin giả mạo hoặc thiếu trung thực.
 • Quý khách không sử dụng tính năng đặt mua trực tuyến vào mục đích kinh doanh dịch vụ môi giới; hoặc sử dụng tính năng mua trực tuyến cho các hành động trái pháp luật; hoặc sử dụng tính năng mua trực tuyến gây cản trở đến sự truy cập và sử  dụng dịch vụ này của người khác;
 • Công ty TNHH Vietnam Tourist có quyền huỷ bỏ yêu cầu sử dụng tính năng này của Quý khách mà  không cần bất kỳ thông báo nào nếu thấy rằng Quý khách đang vi phạm những quy định này.Ngày đến
^
0971.576.555
x
Pop-up
...